Pressrum


Form/Design Center

Titel: Non-human knowledge // Ekvation: Data + Artificial intelligence = Non-human knowledge // Deltagare: Schultz Lindberg // Beskrivning: Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med utvidgningen av digitalisering, automatisering och robotisering har en närmast självskriven roll i teknikutvecklingen. Men i samma takt som ny teknik utvecklas, implementeras också dess följder i den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?

SSDD-Participant_Schultz-Lindberg_Non-human-knowledge-1.jpg

Titel: Non-human knowledge // Ekvation: Data + Artificial intelligence = Non-human knowledge // Deltagare: Schultz Lindberg // Beskrivning: Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med utvidgningen av digitalisering, automatisering och robotisering har en närmast självskriven roll i teknikutvecklingen. Men i samma takt som ny teknik utvecklas, implementeras också dess följder i den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?
Filtyp:image
Licens:Media use
Storlek:8905kb